Dotační program na dosah ruky.

Realizace rodinného domu je veliký zásah do finančních dispozic každého z nás. Tak proč se trochu nebránit? Dostaňte své peníze zpět prostřednictvím dotace. Dnes již můžete dosáhnou na širokou paletu dotací v programu Nová zelená úsporám v kompetenci Ministerstva životního prostředí.

Kde tedy a jak ušetřit?Výbornou zprávou je, že když už dnes stavíte dům nebo si ho necháváte od nás postavit, v podstatě se vám nemůže stát, že byste na některou z dotačních podpor nedosáhli. Díky dobrému nastavení dotačních programů ušetříte ať nově stavíte dům, nebo svůj starý rekonstruujete.

Při stavbě rodinného domu můžeme pro vás zažádat o dotaci v tzv. “balíčku” Rodinný dům - výstavba Rodinný dům. Nejenže máte možnost získat zpět vynaložené náklady na celkovou výstavbu domu s velmi nízkou energetickou náročností, ale vrátí se vám peníze i za odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavbu střechy a využití tepla z odpadních vod. Výše jednorázové dotační podpory se pohybuje v rozmezí 150 tisíc až 450 tisíc korun a tato částka lze ještě navýšit po splnění dalších parametrů.

Jednotlivě si samozřejmě lze žádat i na pořízení nového zdroje tepla splňující předepsané podmínky. Zdrojů tepla, které zahřejí nás a posléze i naši peněženku, je k dispozici široký výběr. Solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání (rekuperace) a využití tepla z odpadních vod. Dotovaná je i výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo a výměna neekologických topidel (např. kamen) přes tzv. kotlíkovou dotaci. Měníte-li starý kotel, těšte se až na 100 tisíc korun. Pořizujete-li fotovoltaický systém je k mání až 150 tisíc korun. Podporu vám schválí i na rozšíření současného solárního systému.

Z programu Nová zelená úsporám zateplíte i své stávající bydlení s řádnou dotační injekcí. Vyplácená částka tentokrát závisí na celkové ploše zateplované konstrukce na obálce domu. Nejvýše však žadatel obdrží 550 tisíc korun. V rámci dotací na zateplení můžete využít zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, vyměnit stávající okna a dveře, pořídit venkovní stínící techniku a nechat si také třeba vrátit peníze za odborný posudek a technický dozor.

Pokud se do toho chcete pustit, nebo se blíže informovat, navštivte ty nejpovolanější webové stránky.


www.novazelenausporam.cz