Image by Becca Tapert

Náležitosti stavby

Pomáháme vám bydlet lépe

Od setkání k projektu

Náš tým projektantů a architektů je připraven vyslechnout si Vaše představy a připravit všechny potřebné dokumenty pro zahájení realizace stavby.

 

Během první schůzky zjistíme Vaše představy a nastudujeme si rozložení pozemku. Na základě Vašich požadavků připravíme Studii, která bude obsahovat několik návrhů. Vybraný návrh Vám rozpracujeme do 3D vizualizace interiérů a exteriérů. Následně probíhá tvorba dokumentace ke stavebnímu povolení, která je podrobnější. Tato verze odchází také na stavební úřad. Prováděcí dokumentace, jak již název napovídá, slouží k provedení stavby. Zde jsou dopracované detaily, které nejsou pro stavební povolení vyžadovány, ale pro správnou funkčnost stavby jsou nezbytné.

 

Připravíme pro Vás projektovou dokumentaci včetně žádosti o dotační podporu a všechnu potřebnou komunikaci s úřady zajistíme za Vás.

 

Vzduch pro člověka, technologie pro dům

Neustále proto sledujeme nejnovější trendy, nejrůznější způsoby řešení, zkoušíme a prověřujeme a snažíme se pro naše domy najít tu nejefektivnější kombinaci technologií. Jenom tak Vám můžeme zaručit minimalizaci provozních nákladů domu při rozumné investici a vysokém komfortu žití. 

 

Vymyslíme společně s naším projektovým týmem ideální řešení přímo na Váš pozemek.

 

Zaměřujeme se především na následující oblasti:

  • Vytápění

  • Hospodaření s dešťovou vodou

  • Systémy řízeného větrání a zpětného získávání tepla

 

Administrativa a financování

Získat stavební povolení na Váš dům je stále celkem složitá záležitost. Nechte tyto starosti na nás, náš tým má bohaté zkušenosti z mnoha projektů a v této problematice se dobře orientuje.

 

Kompletní inženýring

Pro mnoho lidí je "inženýring" pojem zcela neznámý. Skrývá se v něm veškerá agenda a byrokracie spojená s prováděním staveb.

V rámci "inženýringu" pro Vás zajistíme veškerá povolení nutná pro provedení stavby, jakož i například změnu územního plánu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a nebo zajištění technického dozoru na Vaší stavbě.

 

Administrativa u dotací

Program Nová zelená úsporám poskytuje dotace na rekonstrukci rodinného domu. Realizován je Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP), finanční prostředky pro žadatele o dotaci pochází z prodeje emisních povolenek.

Díky mnoha zkušenostem jsme schopni zpracovat a administrativně vyřídit žádosti o dotační podporu a tím získat až polovinu investovaných prostředků zpět. Dotační programy sledujeme a vybíráme takové, které budou co nejlépe sedět právě Vaší budoucí stavbě. 

 

Vyřízení dotace Nová zelená úsporám na klíč se skládá ze tří základních kroků:

 

  • Zpracování podkladů k podání žádosti o dotaci

  • Realizace

  • Doložení realizace k vyplacení dotace

Po zpracování podkladů probíhá registrace Vaši žádost o dotaci. Registrace se provádí elektronicky, vše za Vás připravíme a po registraci za Vás doručíme zpracované podklady na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, kde bude podklady k žádosti o dotaci kontrolovat přidělený administrátor. Po kontrole dodaných podkladů obdržíte od SFŽP akceptační dopis Vaší žádosti o dotaci.

 

Po realizaci připravíme podklady k doložení realizace k vyplacení dotace. V rámci tohoto kroku:

  • Kontrolujeme soulad faktur a položkových rozpočtů dodavatelů stavby s podmínkami programu.

  • Kontrolujeme, zda jsou Vaše doložené výdaje za zateplení v potřebné výši pro obdržení maximální dotace.

  • Připravíme formuláře k doložení realizace a vyplacení dotace.

  • Podklady za Vás doručíme na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, následně dojde k vyplacení dotace.

 

Financování

Chtěli byste stavět, ale vaše finanční možnosti na to nedostačují? To přeci není problém.

Pokud chcete váš dům financovat ze svých prostředků nebo pouze částečně, náš finanční poradce vám se vším poradí.
Na míru sestaví tu nejvýhodnější variantu hypotéky, vyřídí za vás všechny potřebné dokumenty a po vzájemném odsouhlasení a vašem podpisu vám už nic nebude bránit začít realizovat váš sen o bydlení. 

 

S námi je realizace snadná

Zajišťujeme stavby tzv. “na klíč”. Systematicky dbáme na vysokou kvalitu veškerých provedených prací tak, aby byly uspokojeny náročné požadavky zákazníků. Disponujeme kvalifikovanými a zkušenými pracovníky.

 

Nabízíme individuální přístup, profesionalitu, mnohaleté zkušenosti a kvalitní provedení.

 

Na základě  projektové dokumentace zpracujeme položkový rozpočet stavby a harmonogram výstavby. Pokud máte k projektu výkaz výměr, bude cenová nabídka zpracována rychleji.

 

Věříme, že s naší prací budete spokojeni i vy.

Generálním dodavatelem stavby je SMI-ČR stavební s.r.o.